Otázka:
Proč má TBSD dva díly? U psychologických testů to není zvykem.

Odpověď:
TBSD, 1. díl byl prezentován na III. Evropském psychologickém kongresu v Tampere v roce 1994. Pojednává o podstatě testu, zdůvodňuje užití barevné škály a používaná slova a zařazení k psychiatrickým diagnózám. 2.díl TBSD byl prezentován na X. Evropském psychologickém kongresu v Praze v roce 2007. Pojednává šířeji o vztazích, o predikci vývoje klienta, o "skóre lži", o nové teorii a jejím modelu a o souvislostech a odlišnostech sociologických skupin. Bohužel chybí velký sociologický výzkum, který by statisticky významně podpořil výzkum.


Otázka:
Kdo může s TBSD pracovat?

Odpověď:
TBSD patří do rukou odborníků - psychologům, sociologům, popř. psychiatrům.


Otázka:
Koho můžeme pomocí TBSD testovat?

Odpověď:
S TBSD /verze pro dospělé osoby/ můžeme testovat klienty zhruba od 13-14 let. Záleží pouze na tom, aby jim pojmy, v testu používané, byly srozumitelné. Můžeme ho použít u osob stižených autismem, u osob se zdravotním postižení nebo po operaci - kde lze stanovit prognózu,...atd. TBSD je informativní dokonce i tehdy, když ho klient z nějakých důvodů neudělá celý.


Otázka:
Zdá se mi, že když vyplním test jeden den, bude interpretace odlišná od té, kterou bych od vás dostala, když bych test vyplnila třeba za týden nebo někdy jindy. Jak to je?

Odpověd:
V případě, že se nic mimořádného ve vašem životě nestane - tedy nezměníte své vazby k ostatním a svému okolí, bude interpretace téměř totožná. V opačném případě - jestliže se změní váš život - jistě.


Otázka:
Lze test využít pro velké sociologické skupiny?

Odpověď:
Ano, a je dokonce velmi informativní. V současnosti by mě takový velký sociologický výzkum hodně zajímal. Myslím, že v tomto směru je TBSD skutečně jedinečný.

© 2009 HELENA KOLAR ALL RIGHTS RESERVED